Mga Walang Kahihiyan na Mamamahayag na Lumalabag sa Kodigo ng Etika


Madali ang maglagay ng mga islogan gaya ng “Legal, tapat, at makatotohanan,” “ Sa paglilingkod sa mga Pilipino sa buong mundo,” “Walang kinikilingang sinoman, walang pinangangalagaang sinoman; walang kasinungalingan, purong serbisyo lamang!”

Nguni’t hindi gayon ang nararanasan ng mga tao sa inilalabas ng mga higanteng media sa mga araw na ito. Hindi ba?

Sa katunayan ang nahirang na Pangulong Rody Duterte ay nagsabi “pera-pera lang yan!”


Narito ang mga sipi mula sa mga pakikipag-usap ni Duterte sa media -

Tayo’y maging prangka. Ako ay nagsasabi ng mga ito na walang mga pagbibigay dahilan. Walang paghingi ng paumanhin, walang anuman. Ibig ba ninyong marinig ito? Maigi. Kung hindi, hayaan itong maging gayon. Huwag nating linlangin ang isa’t isa . Inyo nang nalalaman ito: sila’y napakarami - ang mga buwitre na nagpapanggap na mga mamamahayag!

Ang problema ay ang bawa’t anak ng puta na nag-aangkin na isang mamamahayag na gumagawa ng pera mula dito, gumagatas ng salapi, nangingikil ng salapi mula sa mga tao… at siya ay pinatay at siya ay pinarangalan sapagka’t siya ay isang mamamahayag. Parating may binayarang banat. Hindi lamang ito sa ibang mga propesyon. Huwag kailanman isipin na ikaw ay nasa larangan ng kadalisayan. (https://www.youtube.com/watch?v=XXRTdljXljA)

Ako’y nakatitiyak na ang nahirang na Pangulong Duterte ay nagkaroon ng mga karanasan na kahawig ng akin nang kanyang sabihin ang hinggil sa media sa Pilipinas ( kanyang tinutukoy ang mga higanteng networks ) bilang “pera-pera lang yan!”

Mga Halimbawa

Bakit intensyonal na ilalagay ng isang network sa kanyang balita at sabihin pang internasyonal, ang isang partikular na restawran na naghahain ng mabuting pagkain samantalang mayroong marami na naghahain ng mas mabuti ? Hindi ba nangangahulugan na ang mamamahayag ay makikinabang mula sa sumasakay sa balita na patalastas na ito?

Tinuran ito sa Merriam Webster bilang advertorial - isang patalastas sa porma na editoryal ang nilalaman. Alinsunod dito, ang salitang “advertorial” ay isang pinaghalong mga salitang “advertisement” at “editorial.” Tunay na ito ay isang patalastas na may mukha ng balita! Napaka mapanlinlang!

At bakit natin binibigyang diin ito? Sapagka’t ang balita ay nararapat na maka-layunin ( walang kasangkot na salapi ) at ang patalastas ay mahirap pangbenta ( ang pera ay kasangkot ). Kaya mahalaga na ang isa ay huwag magbihis bilang iba.

Bakit hindi pahintulutan ang may-ari ng restawran na bumili ng espasyo o oras upang mag-anunsyo ng kanyang restawran? Sa gayong paraan, ito ay lalabas na tunay na asul na patalastas at hindi bilang balita. At bakit pinahintulutan ng Editor-in-Chief ang gayong inhustisya sa ibang restawran?

Sa pamamagitan ng tinanggap na unibersal na pamantayan, ang mga negosyo ay nararapat na mag-anunsyo ng kanilang mga produkto o serbisyo at hindi sumakay gaya ng balita! Ang natatamo ay panlilinlang sa publiko! Ang tagapanood ay makapagsasabi sapagka’t nagsisimula ito bilang balita at maya-maya pa ay nandoroon na ang promosyon!

Subali’t papaano naman yaong mga hindi makahalata? Sila ba ang inyong target na tagapanood? Papaano naman yaong mga nagtitiwala sa inyo na inyong inihahatid ang inyong serbisyo ayon sa inyong islogan ng katapatan? Ng katotohanan? Ng pagiging tagapaglingkod ng bayan? Ang dahilan sa likod ay maaaring…”pera-pera lang yan!”

Hindi karapatdapat ibalita

May mga balita na nailathala, inilimbag, at ipinahayag ng media ng pagbabalita na mga hindi mahalagang ibalita! Mga tsismis tungkol sa mga personalidad ng takilya gaya ng napipintong paghihiwalay ng mga kilalang tao, ang away ng dalawang nagseselos na magkaribal sa isang lalake sa fourth street ng Bangkusay, isang tindero sa lansangan na nakikipagbuntalan sa isa pang tindero - ang mga ito ay walang pakinabang sa mga tagapanood at mambabasa. Ito ay paghahatid dumapit na ipinagbabawal ng Biblia!

KAWIKAAN 16:28 
Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik.

Ang pagiging patas ay isang kailangan lalo na sa investigative journalism. Samantalang ito ay isang
publikong interes at isang karapatan upang malaman ang mga bagay tungkol sa isang tanyag na tao sa pamahalaan, sa pribadong sektor, at sa mundong relihiyoso, kapwa mabuti at masamang balita tungkol sa isang tao ay kinakailangang mailathala sa media na nagsasanay ng patas na pamamahayag!

II CORINTO 6:8 
Sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat; gaya ng mga magdaraya gayon ma'y mga mapagtapat;

Focusing on the negative Ang pagpili upang palaging ibalita ang sa isang panig na mga ulat tungkol sa isang tao ay hindi makatarungan!

Si Kapatid na Eli ay naging laging paksa ng mga masasamang balita ng media networks sa Pilipinas, kung minsan ay paksa ng mga pangunahing balita sa ilang mga pahayagan! Sa maraming mga kaso na isinampa ng mga kaaway relihiyoso ni Kapatid na Eli sa mga hukuman ng Pilipinas, karamihan ay iniuulat gaya ng balita at naglayon upang siraan siya ng puri. Gayunman, nang ang kaso ay ibinasura o kung saan si Kapatid na Eli ay napatunayang walang sala, walang balita tungkol dito, nag-iiwan ng kawalan ng pagiging patas - gaya ng pagpapakilala sa publiko na ako ay isang masamang tao - isang salot sa lipunan! Ito ba ang katotohanan nito?

Narito ang ilan sa mga pinili ng media na ipagsawalang-kibo:

1) Criminal Case No. QO4-126059 (For Libel). Sina Joselito Mallari at Wilfredo Santiago ay nagkomento sa tatlong balita na inilathala sa tatlong lokal na mga pahayagan sa kanilang programa sa telebisyon. Bilang resulta, ang Iglesia ni Cristo (INC) na kinakatawan ni Bienvenido C. Santiago ay nagsampa ng mga kaso laban sa kanila noong ika-31 ng Marso para sa krimen ng libelo. Sa 13-pahinang desisyon na sinulat ni Presiding Judge Manuel B. Sta. Cruz, Jr. ng Regional Trial Court, NCJR, Branch 226 para sa Criminal Case No. QO4-126059, si Joselito “Josel” Mallari at Wilfredo “Willy” Santiago ay pinawalang sala sa krimen ng libelo dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang lahat ng elemento ng krimen na isinampa, kung kaya’t nabigo ito na maipakita ang kasalanan ng akusado lampas sa makatwirang pagdududa.

2. Criminal Case 5957 (For Libel). Ang mga nagreklamo sa pangunguna ni Bernardo Santiago ay nabigong patunayan “ng walang anumang pag-aalinlangan” na mayroong malisya sa mga pahayag na di umano’y sinabi ni Soriano sa kanyang pahayag sa himpapawid sa telebisyon noong ikaw-7 ng Setyembre 2001. Ang kasong ito ay isinara pitong taon makalipas na ito ay naisampa. Sa walong pahinang desisyon na isinulat ni Josephine Zarate Fernandez, ang Presiding Judge ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 76 ng San Mateo Rizal, ang TV Broadcaster na si Eliseo Soriano ay pinawalang sala sa kasong libelo. Sa utos na nilagdaan noong ika-24 ng Enero 2014, sinabi na ang malisya ay hindi napatunayan ng walang anumang bahid duda na makatuwiran.

3. Criminal Case 06-248365 (For Libel). Sa kabila ng pagtanggi ng korte, noong 2007, makalipas ang dalawang taon, ang mga nagreklamo sa Criminal Case 06-248365 (Para sa Libelo) sa Regional Trial Court, National Capital Region, Branch 8, Manila ay humiling din sa isang mosyon na ideklara ang akusado na si Eliseo Fernando Soriano na isang fugitive from justice o tumakas sa hustisya. Ang korte sa pagkakataong ito ay nagtiyagang magpaliwanag na ang kahulugan ng “fugitive from justice” ay para sa isang tao na nahatulan na o “convicted by final judgment.” Hanggang sa mapatunayan na may kasalanan, ang isang akusado ay itinuturing na inosente.

4. Criminal Case 5957 (For Libel). Ang mga nagreklamo sa pangunguna ni Bernardo Santiago ay nabigong patunayan “ng walang anumang pag-aalinlangan” na mayroong malisya sa mga pahayag na di umano’y sinabi ni Soriano sa kanyang pahayag sa himpapawid sa telebisyon noong ikaw-7 ng Setyembre 2001. Ang kasong ito ay isinara pitong taon makalipas na ito ay naisampa. Sa walong pahinang desisyon na isinulat ni Josephine Zarate Fernandez, ang Presiding Judge ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 76 ng San Mateo Rizal, ang TV Broadcaster na si Eliseo Soriano ay pinawalang sala sa kasong libelo. Sa utos na nilagdaan noong ika-24 ng Enero 2014, sinabi na ang malisya ay hindi napatunayan ng walang anumang bahid duda na makatuwiran.

5. Criminal Cases Nos. 2002-4236-MK (For attempted murder). Nagsampa ng kasong attempted murder si Bernardo Santiago ng Iglesia Ni Cristo laban kay Bro. Eli Soriano at sa kanyang mga kasamahan. Nakatala bilang Criminal Cases Nos. 2002-4236-MK at tumutukoy sa ika-4 ng Setyembre 2001, sa gayon ding petsa nang siya at si Dr. Pascua ay dumadalaw sa mag-asawang Jimenez, ang pribadong naghain ng reklamo na si Bernardo Santiago ay nag-akusa kay Soriano na kumilos sa pakikipagsabuwatan sa mga iba pa upang siya’y patayin. Si Judge Geraldine Fiel-Macaraig ng Regional Trial Court, Branch 192 ng Marikina City, gayunman, ay nagbasura sa kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya noong ika-11 ng Pebrero 2010. Ang pakikipagsabuwatan ay hindi napatunayan. (Bro. Eli Soriano wins Case Vs. Iglesia ni Cristo: “Killing Fields” and “Katayan” Comment not Libelous, kotawinters.wordpress.com, 3/8/2014)

Palaging Alerto Kapag Negatibo

Subali’t ang kaduda-duda ay kapag ang isang kaso na isinampa ng kaaway ay sumulong o kapag si Kapatid na Eli ay tinanggihan sa kanyang mga apela, ang mga higanteng media na ito ang una sa pag-uulat nito!

Hindi ba lohikal na isipin na ang mga media na ito ay nababayaran o naimpluwensyahan ng mga kaaway ni Kapatid na Eli? “Pera-pera lang ba yan?” Ewan ko. Alam nila yan! Ang mga kasangkot ang nakakaalam tungkol dito, sigurado.

What’s Newsworthy?

Hindi lamang ang legal na laban ni Kapatid na Eli sa mga maimpluwensyang relihiyon ang mahalaga na ibalita. Mayroong ilang bilang ng mga kawanggawa at mga paglilingkod sa komunidad ang pinangungunahan ni Kapatid na Eli na hindi nakapagmerito ng pansin ng mga higante sa media. Marahil walang nagbayad sa kanila upang ilagay sa listahan ng kanilang mga balita ang mga mahahalagang ibalitang bagay na ito!

a. MCGI bilang Numero 1 na Tagapagbigay ng Dugo: Sa karaniwan, halos 10,000 blood units ang nalilikom taon-taon ng mga Kaanib sa Iglesia ng Dios Internasyonal, na kanilang ibinibigay sa pamahalaan at sa mga hindi pampamahalaang organisasyon. (https://www.elisoriano.com/ang-dating-daan-supports-blood-donor-day/)


b. Kasama sa Pamamahagi ng PBS: Si Kapatid na Eli ay isang habang buhay na kasapi, regular na tagapagbigay at mayor na kasama sa pamamahagi ng Philippines Bible Society.

c. Proyektong Libreng Kolehiyo . Ilang iskolar ang pinaglilingkuran hindi alintana kung anuman ang relihiyon. (http://www.mcgi.org/mcgi-launches-free-college-project/)


d. First in the country: The transient home project by the Kamanggagawa Foundation, a non-profit arm by the Members Church of God International (MCGI) caters to those unable to go home for the night. It has several of these in the country.


e. For abandoned or unwanted babies: Infant Care Center


f. Free Rides with vehicles plying the streets.


g. Daily free medical and dental clinic (http://www.mcgi.org/the-true-church-of-god/church-charities/)Samantalang hindi ko mababanggit ang lahat ng mga bagay na aming ginagawa, ang mga ito ay mga halimbawa lamang ng kung ano ang maaaring maibalita - at hindi ang karaniwang hanay ng kuwento ng daldalero.

Patungkol sa Media

Sapagka’t hindi nila makitang maliwanag, ito ang talata na nababagay sa mga higanteng news media na ito.

MATEO 23:24
Kayong mga tagaakay na bulag na inyong sinasala ang lamok, at nilulunok ninyo ang kamelyo!

Maliwanag, ito ay tungkol sa kaibahan sa sukat, Ang kapaimbabawan sa lahat ng inyong mga islogan ng katapatan, pagkamakatotohanan at paglilingkod ay ang kayo ay nagbibigay atensyon sa maliliit na bagay at iniuulat ang mga ito subali’t inyong ipinagwawalang bahala ang lalong matitimbang na bagay.

Naniniwala kayo na may mga bagay na tunay na hindi mahalaga gayunman ay sinasabing gayon sila dahil ito ay sa inyong makasariling pakinabang.

Ano ang mahalaga uli tungkol sa napipintong paghihiwalay ng mga kilalang tao, ang away ng dalawang nagseselos na magkaribal dahil sa isang tao sa fourth street ng Bakungsay, isang tindero sa lansangan na nakikipagsuntukan sa isa pang tindero? Bilang media, hindi ba kayo ay nararapat na maging mga gabay sa mga karaniwang tao?

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

5 komento:

 1. Kung saan lang naman sila kikita o makikinabang ang priyoridad ng ibang mamamahayag..sa madaling salita ang iba ay nag uulat dahil sa "PAKINABANG"

  TumugonBurahin
 2. I hope magbago na silang mga nasa media wag nilang isipin ang pang sarili nilang interest. wag silang padAdaig sa masAma bagkus daigin nila ng mabuti ang Masama sa paggawa ng mabuti gaganda ng buhay. ��

  TumugonBurahin
 3. Hayag na Hayag ang kabulukan Ng mga higanteng media nayan.. Mga wala talagang kahihiyan! Palitan dapat nila slogan nila! Buti nalang si Pangulong Duterte ipinahiya sila, nararapat sa mga taong nakalimutan na mahiya! Paghuhukom nalang ng Dios na makapangyarihan at hindi bayas ang bahala kung di man magbago ngayon ang mga walang hiyang yan! Para naman sa Churh of God International. To God be the glory at may awa po palagi ang Dios

  TumugonBurahin
 4. Makamit sana ng Pilipinas ang totoong pagbabago

  TumugonBurahin