Pagkiling ng Media o Balitang Ipinagbibili?


Ang pahayag ng nahirang na Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa media at ilang mga mamamahayag bilang “pera-pera lang yan” ay isang obserbasyon ng isang makaranasanang lingkod publiko na nagsisilbi sa mga Pilipino sa Timog ng Pilipinas sa mahigit na 30 taon. Ito’y lagi nang aking naging paniniwala na, bukod sa mga tradisyon at karaniwang pagkaunawa, kung ang isang tumanda at makaranasang tao ay nagsasalita, siya ay nagsasalita mula sa karanasan, at samakatuwid ay ng katotohanan. Maging ang Biblia ay kumikilala sa karunungan ng tumanda.

KAWIKAAN 20:29 
Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan: at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban.

KAWIKAAN 16:31 
Ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katuwiran.

JOB 12:12 
Nasa mga matanda ang karunungan, at sa kagulangan ang unawa.

Ang tao marahil ay nagsasalita ng mga kasinungalingan at kapaimbabawan kung ang gayong tao ay nasa ilalim sa pamamahala at kapangyarihan ng ibang tao.

KAWIKAAN 29:12 
Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama.

Nguni’t kung siya ay hindi, kung gayon ay maaaring siya ay nagtatapat sapagka’t siya ay nakakakita ng mga bagay mula sa lahat ng panig na walang sinumang nagdidikta sa kanya.

Para sa isang tao na kagaya ng nahirang na pangulong Duterte na hindi nadidiktahan o pinamamahalaan ng kanyang sariling relihiyon nang kanyang sinabi “ Ako’y hindi na isang Katoliko,” karapatdapat sa kanya ang kredibilidad.

Kailangan tayong bumalik sa pagpaplano ng pamilya. Sa ganang akin, ako’y hindi na Katoliko nguni’t ako ay isang Kristiyano. At mayroon ako nitong malalim, namamalaging pananampalataya sa Dios upang gabayan tayong lahat, at para sa akin, upang magkaroon ng malinaw na pag-iisip. (http://www.pahomepage.com/news/philippines-new-leader-to-be-dictator-against-corruption)

Maging ang pagkakaibigan ay hindi nakakaimpluwensya sa mga desisyon ni Pangulong Duterte. Nang kanyang sinabi ang tungkol kay Apollo Quiboloy na hindi niya kailangan konsultahin ang sinoman sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng mga taong personal niyang kilala, tahasang pinatutunayan nito na ang tao ay hindi naoobligang magbigay pabor dahil sa utang na loob maging sa kanyang pinakamatatalik ng mga kaibigan.

Inilabas ni Duterte ang pahayag na ito matapos na ang kanyang malapit na kaibigan, Pastor Quiboloy, ay nagreklamo dahil siya’y pinagsarhan mula sa pagpipiliang bagong mga kalihim ng kabinete.

Ang aking katapatan sa aking mga kaibigan ay natatapos kung saan ang aking kapatapan sa aking bayan ay nagsisimula. Wala ‘yung usapan na kailangan natin … kunsultahin kita. Nagpapasya ako na mag-isa. Tanungin mo isa’t isa iyan. Walang nagturo sa akin. Ako ang nag-isip. (Dharel Placido, “Duterte to friends: I decide alone,” ABS-CBN News, 22 May 2016)

Si Pangulong Duterte ay napaka-katulad ng isang mangangaral na kumikilala ng utang na loob hindi sa kanino mang tao kundi sa Dios.

II CORINTO 6:11 
Ang aming bibig ay bukas para sa inyo, Oh mga taga Corinto, ang aming puso ay lumalaki.

II CORINTO 7:4,2 
4 Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo... 
2 Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso: hindi namin inapi ang sinoman, hindi namin ipinasama ang sinoman, hindi namin dinaya ang sinoman.

Ang paraan ng pagsasalitang ginamit ni Apostol Pablo ay hindi naglayong magbigay lugod sa mga tao kundi sa kung kanino siya tumatanaw ng utang na loob, at iyon ay ang Dios.

GALACIA 1:10 
Sapagka't ako baga'y nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Dios? o ako baga'y nagsisikap na magbigay-lugod sa mga tao? kung ako'y magbibigay-lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Cristo.

Ako ay naniniwala na kahit ang Iglesia ni Manalo, ni kami man, ay makakaimpluwensya sa makatuwirang paghatol ni Pangulong Duterte. Iyon ay magiging magandang balita - sa kapakanan ng bansa na matagal na nitong sinubukan na bulukin dahil sa mga rekomendasyon nito sa mga sensitibong posisyon sa pamahalaan. Sa nakaraan, “Pinadadali ng INC sa kanilang mga alyado sa pulitika na malaman kung ano ang kanilang gusto sa porma ng listahan ng mga hinihirang na posisyon na kanilang ibig na masiguro para sa kanilang sariling mga miyembro.”

Ang pahayag ni Duterte tungkol sa ilang miyembro ng media at mga mamamahayag ay hindi isang kuwentong engkantada at isang hindi walang kwentang obserbasyon. Ako rin ay nag-iisip batay sa aking karanasan sa mga tinaguriang “journalists” ng mga higanteng network sa Pilipinas.

Mga katanungan sa media

Bakit ang “balita” na makakasira sa aking reputasyon tungkol sa mga kinathang mga kaso ng aking mga kalaban sa relihiyon na isinampa laban sa akin sa mga hukuman sa Pilipinas, ay ginagawang sensasyonal ng mga “respetadong mamamahayag” ng mga higanteng network?

Ang panlipunang reponsibilidad ay nagmumungkahi na ang media ay mayroong obligasyon upang kumilos para sa kapakinabangan ng lipunan sa kabuoan. Hindi ito nararapat na maglaro ng mga paborito; hindi ito nararapat kumilos batay pangunahin sa pakinabang.

Kapag ang media ay napuntusan na may kinilingan, ang mga katunayan ay hindi na sinusuri; ang istorya ay hindi kumpleto gayunman ay iyong aakalain na ito ay gayon. Kaya ang nakuha mo kung gayon ay basura yamang ang iyo lamang nakuha ay isang panig.

At bakit ang mga gawain ng kawanggawa na ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ng Dios kagaya ng Libreng Misyon Medikal araw-araw sa mahigit na 10 taon, Libreng Serbisyong Legal, Libreng Sakay, Dunong Gulong, Transient Home, Libreng Edukasyon, Rescue sa mga dakong tinamaan ng kalamidad, ay hindi naririnig mula sa mga higanteng network na ito?

Samantala, ang isang araw na misyon medikal ng aking mga kalaban ay napakarilag na nailalathala sa halos lahat ng mga network na ito. Ito ba ay dahil sa sila ay gumagawa ng isang bagay na negatibo gaya ng pagpapabara ng trapiko kapalit ng kanilang pagsigaw sa mundo ng kanilang ginagawa na napakadalang? Sila ba ay nagbabayad upang sila ay maitampok sa balita?

Sa ngayon, masasabi natin na may pagkiling sa pagbabalita - sa pagpili, para sa panimula. Yaon ay ang pinakamababang sakdal na ating maibibigay sa media.


Ano ang tunay na puntos? Ano ang nasa media sa mga araw na ito? Sa malamang ay nalalaman ito ni Pangulong Duterte. Kanyang sinabi na mayroong tatlong uri ng mga mamamahayag at dalawa sa mga ito ay : 1) Mga tagapamahayag o yaong mga binayaran upang maging mga bibig ng mga pulitiko; at 2) Mapagsamantala, ang mga buwitre ng pamamahayag.

Ang isang pangyayari na katulad ng Kahit Isang Araw Lang - Takbo Para sa Libreng Kolehiyo na pinakinabangan ng maraming mahihirap na kababayan, na dinaluhan pa ng Hepe ng PNP at ng kalihim ng DepEd, ay hindi bahagi ng kanilang balita. Ito ba ay dahil ito ay hindi tungkol sa mga mayaman at sikat na relihiyon? Narito ang isang siniping liwat ng Wikipedia -

Ang Kahit Isang Araw Lang Unity Run ay isang takbo na binuo ng UNTV. Ito ay ginanap sa Mall of Asia Pasay City Metro Manila Philippines noong ika-22 ng Enero 2012. Ang adbokasiya ni Kuya, Daniel Razon (CEO ng UNTV) kilala rin bilang “Mr. Public Service”, ay upang lumikha ng isang makasaysayang fun run para sa edukasyon na may hindi bababa sa 300,000 kalahok.

Sinabi ni Razon “ Ang proyekto ay talagang isang karapatdapat na kasunod ng isang kahawig na ginanap noong nakaraang 2010 na hindi lamang nag-iwan ng marka sa kasaysayan sa mga tuntunin ng bilang ng mga kalahok, kundi sa katuparan ng adbokasiya nito ng pagkakaloob ng libreng edukasyon sa kolehiyo sa mga benepisyaryo.”

Sa pakikipagtulungan ng Department of Education, Razon at ang Department of Education Secretary, Armin Luistro, ay gumawa ng kasunduan bilang pagtugon sa kakulangan ng ilang aspeto ng edukasyon.

Maaaring makita na walang nasulat o narinig ng tungkol sa pangyayari noong 2010 - isang malinaw na pagwawalang bahala ng mga higanteng TV Networks dahil sa ang pagbabalita nito marahil ay kalapastanganan . Ang mga organisador ng okasyon ay mga kilalang kasama sa UNTV.

Nguni’t ito bang balita na ito ay para sa UNTV lamang? Ito ay isang pagsisikap na nagpipilit tumulong sa mga mahihirap upang makakuha ng edukasyon, tama? Nasaan na ngayon ang panlipunang responsibilidad na kung saan ang media ay dapat sanang nakapangako?

Kahit na papaano, kahit huli [ hindi isang pagbabalita ], ang Unity Run ng 2012 ay kinilala ng pangtanghaling programa ng ABS-CBN, “SHOWTIME” noong nakaraang ika-17 ng Pebrero 2012, halos isang buwan matapos na ito ay ganapin.


Sa kabaligtaran, narito ang ilan sa mga hindi karapat-dapat ibalita na mga bagay ng mga higanteng network na ito: Dalawang babae nagsabunutan dahil sa lalake at isang away ng mga babae dahil lamang sa yelo.

Ang mga ito ba ang mahahalagang bagay na kailangan malaman ng mga tao? Sa kabaligtaran, ang isang okasyon na magbibigay ng halos 10M piso sa mga institusyon ng pagkakawanggawa na ginaganap sa Smart Araneta upang tumulong sa mahihirap na mamamayan ay hindi ang paksa - hindi kailanman isang paksa - ng kanilang balita.

Ano ang UNTV Cup?

Ang UNTV Cup ay isang liga ng basketbol na pagkakawanggawa sa Telebisyon sa Pilipinas, ang kauna-unahang palarong pagkakawanggawa na inilaan para sa tagapaglingkod sa publiko at mga tanyag na tao sa Pilipinas. Ito ay isang orihinal na konsepto ni Daniel Razon na tinagurian bilang Mr. Public Service at isinakatuparan ng UNTV. Ang mga manlalaro ay binigyan ng pagkakataon upang maglaro at kasabay nito ay makapagbigay ng kanilang mapapanalunan sa kawanggawa na kanilang sariling pinili. Ang palaro ay nagsimula noong ika-29 ng Hulyo 2013.

Ang Season 4 na nagtapos noong Marso 2016 ay nagpapakita ng kanilang benepisyaryo na nabigyan sa kabuoan na 10 milyong piso.

Ang AFP Cavaliers ay tumanggap ng 4 milyong pisong premyo ( 3.5 milyong piso para sa mga benepisyaryo at 500 libong piso para sa nagwaging koponan ), samantalang ang pumangalawa, PNP Responders ay nakatanggap ng 2 milyong pisong premyo ( 1.7 milyong piso para sa benepisyaryo at 300,000 para sa koponan ). Ang 10 ibang koponan ay tatanggap din ng kaloob na salapi para sa kanilang mga tagapagbigay at ang koponan sa katapusan ng season.

Kung ang layunin ng media ay upang magbigay alam, upang magturo at upang umaliw, bakit mayroong maliwanag na pagkiling ng media? Marahil ay tama si Pangulong Duterte nang kanyang sabihin “ pera pera lang yan!”

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

2 komento:

  1. Tama po talaga si Pangulong Duterte

    TumugonBurahin
  2. Si kuya Daniel LNG ang bukod tanging broadcaster na nagsabi"in untv we don't mean business,we mean public service. Salamat sa Dios dahil meron pang taong katulad ni bro eli at bro Daniel at pagkakalagay Kay digong bilang presidente ng pilipinas

    TumugonBurahin