Kapaimbabawan sa Iglesia, Pamamahayag, Mga Pulitiko, Lahat

6/08/2016 , 19 Komento


Huwag tayong magpaikot-ikot. Tawagin nating ispada ang ispada.

Ang taong ito ay nagsasabi na may problema ng korupsyon sa lahat ng antas at sektor. Ano ang gagawin? “Aminin ang suliranin, palabasin ang elepante.” At ano ang nakasasagabal dito? Kapaimbabawan! Ngayon, narito ang isang tao na tumatawag sa ispada na ispada.

“Mag prangkahan na tayo. Mas mabuti na sabihin ang totoo at sumang-ayon sa totoo. Sa halip na makipaglokohan sa pamamahayag. Iglesia, mga pulitiko, pulis, lahat. Mayroong isang talukbong ng kapaimbabawan. Ating alisin ang talukbong na ito upang ating maunawaan ang bawat isa at mabuhay sa demokrasya na pinatatakbo sa pamamagitan ng katotohanan, at hindi sa pamamagitan ng mga pansariling interes ng mga taong nagpapanggap. Hindi ako titigil. Magugugol ko ang buong anim na taon ng aking pagka-pangulo sa paglalantad sa inyo at pagbatikos sa inyo… Boykot? Mabuti kung maglaho kayo … Wala akong pakialam kung walang tatakip sa akin… Gawin ninyo ang biyahe na ito na huling biyahe ninyo sa Davao.” - Rodrigo Duterte, 6/2/2016 sa simula ng kumperensya ng mamamahayag, Malacanang ng Timog, Panacan, Davao City (http://www.sunstar.com.ph/davao/opinion/2016/06/03/editorial-elephant-room-477511)

Ang mga prangkang tapat na tao ay gumagamit ng mga diretsang salita. At mas mabuti kung ganoon ito.

Ako ay dumating sa pagpapahalaga mula sa malalim na kinapapalooban ng isang halaga, na aking pinaniniwalaan na na kay nahirang na Pangulong Rodrigo Duterte - sa pamamagitan ng pahayag na ito. Ang halaga na ito ay, gayunman, napawalang halaga gaya ng sinabi ng Pangulo, ng lahat ng mga institusyon ng mga tao, maging ito ay relihiyoso, pulitika, media, at pamahalaan. Ang kanyang obserbasyon na sa bawat dako ay mayroong isang talukbong ng kapaimbabawan ay totoo ayon sa Biblia!

TITO 1:16 
Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Dios; nguni't ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit, at mga masuwayin, at mga itinakuwil sa bawa't gawang mabuti.

Ang kapaimbabawan, gaya ng kahulugan sa diksyonaryo, ay ang pagsasanay ng pag-aangkin ng moral na mga pamantayan o mga paniniwala kung kanino ang sariling pagkilos nito ay hindi tumutugma; ito ay pagpapanggap.

Ang kapaimbabawan ay malawakang pinagsasanayan sa mga relihiyon na itinayo ng mga tao. Samantalang kanilang ipinapahayag na kanilang nakikilala ang Dios, gumagawa sila ng mga ilegal na gawain, nagsasamantala sa bawat pagkakataon para sa mga pansariling interes.

MIKAS 3:11 
Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote, niya'y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi: gayon ma'y sila'y sasandal sa Panginoon, at mangagsasabi, Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? walang kasamaang darating sa akin.

Kamakailan lamang, kinuha ng nahirang na Pangulo ang gawain ng Iglesia Katolika bilang “pinaka-tiwaling institusyon.” Sumunod, kanyang ginawang target ang media sa pagiging tiwali ng ilan sa kanila. Papaano naman ang sistema ng hustisya? Parating may “panahon” o “oras” sa bawat bagay sa ilalim ng araw. At ako ay naniniwala na ang oras ay dumating na para sa atin upang makita ang tunay na pagbabago.

ECLESIASTES 3:1-8 
1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit:
2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; 
3 Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo; 
4 Panahon ng pagiyak, at panahon ng pagtawa; panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw; 
5 Panahon ng paghahagis ng mga bato, at panahon ng pagpipisan ng mga bato; panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap; 
6 Panahon ng paghanap, at panahon ng pagkawala: panahon ng pagiingat, at panahon ng pagtatapon; 
7 Panahon ng pagpunit, at panahon ng pananahi; panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita; 
8 Panahon ng pagibig, at panahon ng pagtatanim; panahon ng digma, at panahon ng kapayapaan.

Ako, sa aking sarili mismo, ay nauuhaw at nagugutom sa katarungan dahil sa kapaimbabawan ng mga tao sa relihiyon at sa pamahalaan! Ako ay nagpapasalamat na may tao na nakaisip ng pagsusulat tungkol sa mismong mga duda na bumabagabag sa aking isip. Ako ay napayapa nang aking nabasa ang isang aklat ng isang walang takot na mamamahayag na nagbulgar ng isang bagay na aking pinagaatubilihan na ilantad sa pangamba ng panggigipit.


Ang aklat na ito, “Shadow of Doubt: Probing the Supreme Court” by Marites Danguilan Vitug (Philippine Trust Media Group, Inc. 2010, 268 pp) wrote on Pages 93-94 -

Talagang tumulong ng malaki na si Velasco ay inendorso ni Arsobispo Ricardo Cardinal Vidal ng Cebu, isang kamag-anak ng kanyang asawa, at ng Iglesia ni Cristo. Itinala ni Velasco si Cardinal Vidal bilang isa sa kanyang mga reperensya nang siya ay nag-aplay sa Korte Suprema. Tinanong tungkol sa nominasyon ng INC, sinabi ni Velasco , “Ang ilan sa aking mga kaibigan at mga kamag-aral ay maaaring nakalapit sa Iglesia ni Cristo.”

Makalipas ang mga taon, si Velasco ay nagsulat ng isang desisyon na pabor sa INC nang kanyang kinatigan ang tatlong buwan na suspensyon ng programa sa telebisyon, Ang Dating Daan, na kung kanino ang tagapagsalita ng programa ay gumamit ng mga opensibong lengguwahe laban sa isang ministro ng INC na isa ring tagapagsalita sa isang programa sa telebisyon, Ang Tamang Daan. Ang mga magkaribal relihiyosong ito ay dati na’ng nasa lalamunan ng isa’t isa sa loob ng mga taon.

Ang nakararami ay pumanig kay Velasco. Apat na mga hukom ng korte suprema ang hindi samang-ayon, na tinatawag ang desisyon na isang “paunang pagpigil” at samakatuwid, isang suntok sa kalayaan ng pagsasalita.
Ang pagkaunawa ay si Velasco’y nagbabayad ng kanyang mga utang sa INC. “Ito ay isang en banc na desisyon,” ang wika niya, pagpapabulaan sa inisip na pagkiling.

Ang Velasco na binabanggit sa aklat ay si Presbitero J. Velasco Jr., isang kasalukuyan na Associate Justice ng Korte Suprema ng Pilipinas. Sa katunayan, si Velasco ay naghabla ng libelo sa may-akda at humingi ng P1-M na danyos - ang kauna-unahang umuupong Hukom ng Korte Suprema na nagsampa ng kasong libelo laban sa isang mamamahayag. Siya ay naghabla ng iba pang kaso nang ang artikulo ay lumitaw sa aklat ni Vitug na “Shadow of Doubt: Probing the Supreme Court.” Malaunan ay kanyang iniurong ang isa sa mga kaso ng libelo. (Purple Romero, “Justice Presbitero Velasco: Faced with 'ethical' issues,” RapplerDotCom, July 27, 2012),

Papaano naman ang mga ugnayan ng “iglesia at korte?” Kung ang isang grupo ay puwersahang umiimpluwensya, gaya ng kasanayan ng mga Iglesia ni Cristo, para sa pag-eendorso ng isang hukom, ang isa ay maaaring makatiyak na mayroong kahilingan na kailangan matugunan. Nasaan kung gayon matatagpuan ang katarungan sa kanilang ponente? Sa “INC lobbies for key gov’t positions,” Aries Rufo (RapplerDotCom, July 23, 2015) ay isinulat -

Kabilang sa mga hukom na naging mga benepisyaryo ng INC ay ang kasalukuyang Associate Justice Presbitero Velasco ng Korte Suprema at ang retiradong Justice Ruben T. Reyes ng Korte Suprema. Ang INC ay sumuporta rin sa kanila nang sila ay hinirang sa Court of Appeals sa simula pa. Hinirang din ni Arroyo si Reynaldo Wycoco, isang retiradong heneral at miyembro ng INC, bilang hepe ng NBI. Namatay si Wycoco noong 2005. (http://www.rappler.com/newsbreak/64529-inc-lobbies-key-government-positions).

Nakikita ko ang liwanag sa mga malaking pagbabagong inisyatiba na ito na inilulunsad ng nahirang na Pangulo kung saan ang disiplina ay maitatag.

Sulong, Pangulong Duterte! Kami ay nananalangin para sa iyo! At kung ikaw ay iiwan ng mga higanteng entidad ng media, hayaan ito. Kami ay naririto upang tumulong sa iyo. Maaari mong gamitin ang mga pasilidad ng UNTV ng libre upang lalong mapaglingkuran ang sambayanang Pilipino! Pagpalain ka nawa ng Dios!

Sincerely yours,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

19 (na) komento:

 1. Salamat sa Dios sa paglalagay nya ng isang Pangulo na may malasakit sa Bayang Pilipinas at salamat sa Dios blog na ito ni Mr.ControversyX

  TumugonI-delete
 2. Go Pangulong Duterte at Brother Eli Soriano! We got your back.

  TumugonI-delete
 3. Mabuhay si Pangulong Duterte! Mabuhay ang UNTV!

  TumugonI-delete
 4. Isa ako sa naniniwala sa magagawa ng bagong napiling Pangulo ng ating bansa President Duterte, na baguhin at itama ang maraming maling gawain sa ating pamahalaan, sa ibat-ibang kawani ng ating gobyerno,gayun din sa mga kaimbabawan ng mga sector ng mga relihiyon at ng mamamahayag sa ating bansa.

  TumugonI-delete
 5. That's right Mr. President UNTV is the best and fair TV Station in the Philippines they serve and help people specially poor people without asking for replacement and they have so many activities also like blood donations, free check up free medicine, free rides and etc. to give comfort and they served with heartly to care and to help for those uncapable people... Mabuhay po kayo Mr. President Duterte and UNTV

  TumugonI-delete
 6. Isang milyong pasasalamat sa Diyos sa isa namang magandang blog ni Mr. Controversy.

  TumugonI-delete
 7. sabihin ang tama,gawin ang tama at ayon sa utos hindi sa pansariling interest

  TumugonI-delete
 8. Sana ito na ang panahon ng pagbabago ng bansa sandali lang naman ang pagtatagumpay ng masama eh..

  TumugonI-delete
 9. salamat sa Dios sa Panibagong Blog na ito ni Mr.ControversyX na matagal narin na panahon na di nakatapat ang media ng isang Pangulo na prangka magsalita at di panig sa corruption,sa paghihirap ng bayan...salamat sa Dios

  TumugonI-delete
 10. Nawa’y magtulou tuloy po ang oag banago sa ating bayan ... Ngayon lang po ulit mag kakaroon ng isang Pangulong hindi nabanayaran at nasisilaw sa salapi at katanyagan... Naway pag oalain po si Pangulong Duterte.... Salamat po sa Dios Bro. Eli sa umpisa palang po may pagkakapareho na kayo sa pagiging direct to the point at walang kaipokritohan sa pagkatao... Totoong walang gumagawa ng mabuti ang hindi nag kakasala sa lupa.... Iginagalang at hinahangaan kopo kayong pareho... Mga tapat sa salita at sa gawa.. Lalo na sa kabutihan ng puso...

  TumugonI-delete
 11. Salamat sa Dios sa Panibagong blog na ito ni Mr.ContrversyX this is Knowledgeble blog

  TumugonI-delete
 12. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
  —Ephesians 2:10

  TumugonI-delete
 13. Ang mga kapatid sa Iglesia ng Dios ay handang sumoporta sa aming mangangaral na si Bro.Eli Soriano ang Bro.Daniel Razon. Nawa'y kasihan ng Dios ang lahat mabuting adhikain ni Pres.Duterte.Salamat sa Dios.

  TumugonI-delete
 14. Masarap magbasa sa mga lathalang kagaya nito.naway magpatuloy po kayo sa inyong mabuting hangarin.pagpalain nawa kayo!

  TumugonI-delete
 15. Pangulong Duterte, harinawa'y samahan ka ng DIOS sa iyong mabuting hangarin para sa ating bansa, pinapanalangin namin na bigyan ka ng DIOS ng malawak na karunungan at pang-unawa para lalo mo pang mapagbuti ang iyong paglilingkod sa bayan at sa DIOS♥!

  TumugonI-delete